De Volksvriend, 5 november 1891
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Berichten

Nog steeds wordt uit Armenië over de vervolgingen der Muzelmannen tegen de Christenen bericht. Zij berooven hen, plunderen hunne woningen, of steken die in brand. Bovendien trachten de beambten van het gouvernement hun verklaringen af te persen, dat zij goed behandeld worden.

Colofon