Het Volk, 2 december 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije en Armenië

KONSTANTINOPEL, 2 Dec. (R.B.) De gezanten van alle groote mogendheden hebben gisteren bij den grootvizier gezamenlijk een "vriendschappelijken stap" gedaan om te informeeren welke hervormingen de Porte voornemens is in de Armenische provincies tot stand te brengen.

Colofon