Het Volk, 19 juli 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het Vredesverdrag met Turkije

Een nieuwe bedreiging

Uit Londen d.d. 17 Juli:

"Het antwoord der Bondgenooten op de Turksche nota betreffende het Turksche vredesverdrag, weigert de klausules met betrekking tot Thracië, Smyrna, de Syrische grens en Armenië te wijzigen. Ten opzichte van de Dardanellen hebben de Bondgenooten besloten 't Turksche verzoek om het recht te verlangen, een gedelegeerde in de Dardanellen-kommissie te benoemen in te willigen. Zij hebben tevens een aantal kleinere koncessies gedaan, zooals de intrekking van de voorwaarde, waarbij Turkije aan de Bondgenooten alle Turksche stoomschepen, tot een inhoud van 1600 ton, afstaat.

Het antwoord verklaart, dat wanneer Turkije weigert het verdrag te teekenen, en het niet in staat is zijn gezag in Anatolië te herstellen, de Bondgenooten tot een herziening van de regeling betreffende Konstantinopel zullen overgaan, en de Turken eens en voor al uit Europa zullen werpen.

Den Turken is een termijn tot 27 Juli gegeven om te teekenen."

Colofon