Het Volk, 18 februari 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het uitmoorden van Armenië

LONDEN. 17 Febr. (V.D.) De "Times" verneemt van bevoegde zijde, dat in Cilicië de uitmoording van Armeniërs voortduurt: 50.000 soldaten van Mustapha zouden te Ziepin en te Furnus vreeselijke verwoestingen hebben aangericht; 7000 Armeniërs zouden reeds als slachtoffers zijn gevallen. Men vreest de geheele uitmoording van Armenië.

Colofon