Het Vaderland, 30 januari 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Aanteekeningen

Uit het belangrijke gesprek van Litwinof met een correspondent van de Manchester Guardian weet de lezer, dat Rusland voor een nationaal tehuis van de Armeniërs grond wil afstaan. Nu hebben de Armeniërs, die uit hun land waren gevlucht of verdreven, altijd de keus gehad om zich weer hetzij in Turksch, hetzij in Russisch Armenië te vestigen, maar de Turken weigerden hen op Turksch gebied autonomie te verleenen, en om op Russisch gebied onder de Sovjet-regeering te komen, daarin hadden de Armeniërs geen lust. Als nu Rusland hun een nationaal tehuis aanbiedt – in Russisch Armenië vermoedelijk, of misschien elders – rijst de vraag of ze daar een zelfstandig bestaan kunnen leiden, en zoo ja, in hoeverre zelfstandig. Maar de toestand, waarin de Armeniërs verkeeren, in Turkije of elders heen gevlucht, is zoo treurig, dat ze het allicht in Sovjet-Rusland zullen willen probeeren.

Colofon