Het Vaderland, 25 november 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Voor Armenië

Een H.N.-bericht zegt: Er is niet veel vooruitgang bereikt tot dusver met betrekking tot het voorstel tot bemiddeling ten gunste van Armenië en men acht zeer wel mogelijk, dat de oplossing wordt uitgesteld, totdat Lloyd George en Leygues elkander gesproken hebben te Londen, waar zij het geheele vraagstuk van het nabije Oosten zullen overwegen. Men beseft hier volkomen, dat veel afhangt van de houding der Geallieerden tegenover Griekenland.

De Volkenbondsraad heeft gistermorgen besloten den secretaris-generaal van den Bond op te dragen een telegram op te stellen en den Raad voor te leggen, dat gezonden zal worden aan alle regeeringen en waarin hun verzocht zal worden om raad aangaande de beste middelen om een einde te maken aan de vijandelijkheden tusschen de Armeniërs en de Khemalisten, in overeenstemming met het eenstemmig verlangen der vergadering en om mededeeling, of een van hen bereid wordt gevonden te bemiddelen tusschen beide partijen.

Colofon