Het Vaderland, 2 augustus 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië en de Sovjet

MOSKOU, 2 Augustus. (H.N.Drl.) De bestuurders der nationalistische partij in Armenië laten door hun organen in den Kaukasus een verklaring verspreiden, waarin zij zeggen, dat alleen van Sovjet-Rusland afdoende hulp is te verwachten ter verwezenlijking van de nationale wenschen der Armeniërs en dat derhalve hij, die de Sovjet-republiek bestrijdt, een vijand is van het Armeensche volk.

Colofon