Het Vaderland, 16 juni 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Aurora

Op verzoek van den importeur heeft de burgemeester een nieuwe keuring toegestaan van de Armeensche film, die een paar weken geleden, zooals men weet, in de Residentiebioscoop op proef werd gedraaid.

De herkeuring geschiedde, hedenmiddag in het gebouw voor een besloten gezelschap waartoe o.m. ook het Armeensch Comité hier ter stede en personen, die zich veel met de bioscoop bemoeien, waren uitgenoodigd.

Ditmaal was voor muzikale begeleiding en orgelspel gezorgd. Commissaris Dietz, die namens den burgemeester, keurde, heeft zijn advies, dat hij aan den burgemeester zal geven, niet meegedeeld.

Colofon