Het Vaderland, 1 december 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De dag van den Gulden Regel

Op Zondag 4 December a.s. wordt over de geheele wereld de dag van den Gulden Regel gehouden. Deze dag is gebaseerd op de uitspraak van Jezus in Math. 7:12, "Alle dingen dan, die gij wilt, dat U de menschen zouden doen, doet gij hun ook alzoo" en is gedacht als een dag, waarop men een persoonlijk offer brengt, door het nuttigen van een vleeschloozen maaltijd of een eenvoudig rijstgerecht. Het op deze wijze gespaarde geld geve men ten bate der Armeensche vluchtelingen, die de verschrikkingen van de verbanning uit hun stamland hebben gedragen en nu, sedert meer dan 10 jaar in vluchtelingenkampen leven in Syrië, Griekenland en over Europa verspreid.

Het Comité voor Nederland der Action Chrétienne en Oriënt, directeur Dr. P. Berron te Graffenstaden bij Straatsburg, wekt ook hier te lande de Christenheid op aan deze offerdag voor een lijdend en stervend volk deel te nemen.

Alle giften worden van hier uit direct naar Aleppo, waar zich de centrale van het werk in Syrië bevindt, overgemaakt.

Steunt ons daarom in onze pogingen, de resten van een voor drie kwart uitgeroeid en zwaarbeproefd volk, te redden.

Het Comité voor Nederland der Action Chrétienne en Oriënt:

G.L. Baron van Boetzelaar, Bilthoven, voorzitter
Ds. W.A. Hoek, A'dam, Vice-voorzitter
Cato de Witte, Utrecht, Secr.-Penningm., J.W. Frisostraat 38, postrekening 18757

Colofon