Het Vaderland, 1 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nieuwe uitgaven

Verkochte Zielen, de Geschiedenis van Aurora Mardiginian, neergeschreven door H.L. Gates. (uit het Engelsch) J. Ph. Kruseman, 's-Gravenhage.

Men zal zich herinneren, dat het Armenisch Comité alhier eenige maanden geleden een poging heeft gedaan, om een Armenische gruwelfilm getiteld Aurora, hier opgevoerd te krijgen. Na een dubbele keuring vonden de autoriteiten – o.i. terecht – daartoe geen vrijmoedigheid.

Thans vertelt Aurora Mardiganian, "het Christenmeisje, dat het groote Armeensche bloedbad ontkwam", in Verkochte Zielen, wat anders de film zou hebben vertoond.

Aurora Mardiganian is, na de vreeselijkste avonturen en de wonderbaarlijkste uitreddingen in Amerika terecht gekomen. Aan Amerika droeg zij haar boek op.

Het verhaal kwam ons dikwijls ongelooflijk voor, al weten we dat de Turken gruwelijk onder de Armeniërs hebben gewoed, maar H. L. Gates, die het verhaal uit Aurora's mond opteekende. verzekert, dat alles waar is.

Colofon