Utrechts Nieuwsblad, 9 maart 1918
Bron: het Utrechts Archief

De bevolking van Armenië

Londen, 8 Maart. Off. Het Armenisch inlichtingen-bureau heeft berichten ontvangen, die er op wijzen, dat het afstaan van Trans-Kaukasisch gebied aan de Turken aanleiding zal geven tot verdere Armenische gruwelen en wellicht tot de heele uitroeiing van de rest van de Armenische bevolking door de Turksche troepen, die thans oprukken om Armenië weer te bezetten. Te Samsoen waren alle mannelijke inwoners, de zuigelingen incluis, afgemaakt en dergelijke gruwelen werden in iedere stad en elk dorp bedreven.

De voorzitter van de Armenische nationale delegatie te Parijs heeft dan ook de vrees uitgesproken, dat het Armenische volk nooit zo nabij zijn totale vernietiging is geweest als thans. Vroeger konden de Armeniërs als het gevaar dreigde altijd bescherming zoeken bij hun broeders in den Kaukasus, maar nu deze bescherming niet meer bestaat zullen ze door de Turken worden verpletterd. Volgens deze kenner van het land zullen de Turken zich niet vergenoegen te blijven binnen de hun aangewezen grenzen, maar zullen ze trachten door den Kaukasus en Turkestan door te dringen en een Duitsch-Turkschen opmarsch naar de grenzen van Perzië en Afganistan voorbereiden.

Colofon