Utrechts Nieuwsblad, 24 juni 1904
Bron: het Utrechts Archief

Turkije

KONSTANTINOPEL, 22 Juni. Door de Porte is gisteren tot haar vertegenwoordigers in het buitenland een nota gericht, waarin ze de laatste gebeurtenissen te Sassoen en Moesj tracht te verklaren en de verantwoordelijkheid voor de gepleegde moorden, plunderingen en verwoestingen op de revolutionaire Armeniërs werpt. Met 't weder opbouwen van de verwoeste dorpsscholen en kerken zal onmiddelijk worden begonnen. Verder wordt verzekerd, dat de Armeniërs naar hun land teruggebracht worden, en dat de vluchtelingen voldoende en gezond voedsel zullen krijgen. Kemaleddin Pacha is als balling naar Brussa gebracht; hij is niet gedegradeerd, hetgeen hij te danken heeft aan den voetval dien zijn vroegere echtgenoote, prinses Naime, deed voor haar vader, den Sultan.

Colofon