De Tribune, 30 mei 1936
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Terug naar het nationaal tehuis

Armenische emigranten begeven zich naar de Sowjet-Unie

GENèVE, 28 Mei - Het Internationale Nansen-comité voor vluchtelingen deelt mede, dat in het bijzijn van verscheidene duizenden verwanten en vrienden (zoals reeds aangekondigd) een groep van 1873 vroeger uit Turkije gevluchte Armeniërs, die zich in verschillende streken van Frankrijk hadden gevestigd, Marseille met Sowjet-Armenië als doel verlaten heeft.

Deze vluchtelingen, op de lijst van 7000 Armeniërs in Frankrijk ingeschreven, die alle de wens hebben uitgesproken naar Sowjet-Armenië te willen emigreren, zijn met hulp van het Nansen-comité verscheept onder nauwe samenwerking van de Franse en Russische overheid alsmede van de Armeense vluchtelingenorganisaties in Frankrijk en van het Franse Rode Kruis.

De regering van Sowjet-Armenië heeft zich verplicht de vluchtelingen na hun aankomst in Batoem arbeid en huisvesting op het gebied van de Armeense republiek te geven; de Franse regering, het Nansen-comité en de Armeense vluchtelingen-organisaties hebben de middelen voor het bijeenbrengen der vluchtelingen in Frankrijk, hun transport van Marseille naar Batoem, alsmede voor hun onderhoud gedurende de reis geleverd.

Met dit nieuwe transport is het getal der met behulp van het Nansen-comité in Sowjet-Armenië gevestigde Armeense vluchtelingen tot 10.200 gestegen. De meeste vluchtelingen kwamen tot nu toe uit Griekenland en Bulgarije.

Colofon