De Telegraaf, 29 juli 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Opstand in Armenië

PARIJS, 28 Juli. (Reuter.) Volgens het blad "Pro Armenia" is onder de Koerdische stammen in Sassoun een bloedige opstand uitgebroken. Ook de Armenische stam de Lasco's kwam in opstand.

Er wordt melding gemaakt van bloedige schermutselingen met de Turksche troepen in de buurt van Beybourth, tusschen Erzeroum en Trebizonde.

Colofon