De Telegraaf, 29 november 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De schuldigen aan de Armenische gruwelen

(Van onzen V.-correspondent).

LONDEN, 28 Nov.

De "Times"' publiceert een, in het Fransen gestelden, brief van generaal Torcom, lid der Armenische militaire missie die zich thans op weg bevindt van 't Moermangebied herwaarts en waarin hij zegt bij zijne aankomst te Londen aan het opperbevel der geallieerden te zullen vragen een Intergeallieerden krijgsraad in te stellen ten einde een vonnis uit te spreken over den ex-keizer van Duitschland, Ferdinand van Bulgarije, den sultan van Turkije en alle Turksche en Duitsche generaals, die tijdens den oorlog direct of indirect deelgenomen hebben aan de Armenische gruwelen.

Colofon