De Telegraaf, 23 mei 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vijftig Armeniërs vermoord

De Russische consuls in Armenië maken melding van verscheidene aanvallen van Koerden op Armeniërs, waarbij ongeveer 50 Armeniërs vermoord werden.

Het Russische ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft den Russischen gezant te Constantinopel, in opdracht gegeven, den grootvizier het nemen van maatregelen tegen deze gruwelen in overweging te geven. Het bericht van een gemeenschappelijk memorandum van Frankrijk en Rusland in deze kwestie wordt daarentegen te Petersburg officieel tegengesproken.

Colofon