De Telegraaf, 23 november 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De bescherming der Christenen in Klein-Azië

PARIJS, 22 November. (Reuter). Het "Journal des Débats" rectificeert het bericht van de "Temps" over de bescherming der Christenen in het Oosten. In den loop der diplomatieke receptie van eergisteren, vestigde Poincaré eenvoudig de aandacht van Rifaat pasja op de gevaren, die de Christenen zouden kunnen loopen, en wees op de dringende noodzakelijkheid van onlusten te voorkomen. Ook den Fransche gezant te Constantinopel gelastte hij, over deze aangelegenheid met Nouradounghian te spreken, maar noch wat inhoud, noch wat vorm betreft, heeft Poincaré een eenigszins dreigend communiqué aan de Porte gericht.

CONSTANZA. 21 Nov. (Reuter). De toestand in Van is verontrustend. De bisschop maakt melding van moorden op Armeniërs in het patriarchaat Syrië, zonder dat de plaatselijke autoriteitenn zich daartegen verzetten.

Colofon