De Telegraaf, 21 september 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De onlusten in Armenië

BERLIJN, 21 Sept. (Tel.) Aan de "Vossische Zeitung" werd gemeld, dat op het Armeensche patriarchaat te Constantinopel ontvangen berichten van een nieuw bloedbad gewagen, dat door de Koerden onder de Armeensche bevolking van Musch en andere plaatsen is aangericht. In de moskee der stad Siluan hield de priester ter gelegenheid van het Beiram-feest een bloeddorstige redevoering tegen de Christenen.

De Armeensche patriarch heeft opnieuw zijn ontslag aangevraagd. Onder de Armeniërs te Constantinopel heerscht groote opwinding, daar zij een aanval van Turksche zijde verwachten.

CONSTANTINOPEL, 21 Sept. (Tel.) De Armeensche patriarch heeft met den geheelen kerkeraad ontslag genomen, tengevolge van het feit, dat in den loop der zitting van de nationale vergadering geconstateerd werd, dat de maatregelen der regeering, om den toestand in de Armeensche provincies te verbeteren, onvoldoende waren.

Colofon