Tilburgsche Courant, 20 juli 1902
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Voor de Armeniërs

Het Pan-Armenische congres te Brussel is Donderdag geopend onder voorzitterschap van den senator Houzeau-de Lehaie, in tegenwoordigheid van Lejeune, minister van staat, verscheidene afgevaardigden en senatoren uit België en Frankrijk, enz. De voorzitter wees er op, hoe uitnemende mannen uit alle partijen en alle landen naar het congres zijn gekomen, aan hetwelk meer dan 2000 bewijzen van instemming zijn gezonden. Hij hoopt, dat het congres er toe zal leiden, dat de regeeringen zich de zaak der verdrukte Armeniërs aantrekken. John Price uit in een brief dezelfde hoop. Na benoeming tot vicepresidenten van mevr. Waszklewicz (Nederland), Hennings (Denemarken) en de Pressensé (Frankrijk), geeft Guillard, redacteur van Pro-Armenia, een overzicht van de misdaden, waarvan de Armeniërs het slachtoffer zijn. Er bestaat een krachtig middel om een eind te maken aan de uitspattingen, zegt Guillard, en dat is de benoeming van een gouverneur van onzijdige Europeesche nationaliteit, gekozen met toestemming der mogendheden, en de instelling van plaatselijke, niet-Turksche militie. Alleen de Sultan kan deze oplossing verwezenlijken; hij alleen is verantwoordelijk voor hetgeen er gebeurd is, maar Europa moet willen. Het heeft evenmin oorlog te vreezen als tijdens de incidenten op Kreta. De vergadering verdeelt zich in afdeelingen.

Voordat het uiteenging besloot het Armenische congres een commissie van 5 gedelegeerden van iedere nationaliteit te benoemen, belast met het bij de vergadering indienen van practische moties.

Colofon