Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 april 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De opstand der Koerden

De opstand der Koerden bij Bitlis moet zijn ontstaan door het uitstrooien van het praatje, dat de Turksche regeering het land door de in te voeren hervormingen aan Rusland verkoopt. De toestand in Bitlis moet zeer hachelijk zijn. Er zijn 2500 Koerden ongeveer, die de stad belegeren, en daar staan slechts 400 man troepen en evenveel gewapende Armeniërs in de stad tegenover. Meer dan 800 man hulptroepen uit de buurt zijn disponibel. Als de Koerden in Bitlis binnendringen vreest men voor bloedige wraak op de Armeniërs.

Colofon