Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 november 1916
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De moorden in Armenië

Te Petersburg verneemt men uit Bakoe, dat de Turken te Siwas een vreeselijke slachting onder de Armeensche bevolking hebben aangericht. Deze telde ongeveer 6000 personen en is thans bijna geheel uitgeroeid.

Colofon