Rotterdamsch Nieuwsblad, 20 juni 1895
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Er is een nieuw antwoord van de Turksche Porte op het hervormingsvoorstel van Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië in zake Armenië en wel neemt de Porte daarin in beginsel genoegen met hervormingen, doch stelt voor een bespreking van de details en wel op groote schaal. De antwoordnota bestrijdt de door de mogendheden op grond van artikel 61 van het Tractaat van Berlijn geëischte garantiën en drukt de hoop uit, dat des sultans souvereine rechten zullen worden gehandhaafd. Dit antwoord maakt een krachtiger optreden der mogendheden waarschijnlijk.

Colofon