Het Nieuws van den Dag, 12 juli 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Nieuws

Te Constantinopel zijn weder 150 Armeniërs in hechtenis genomen. De politie beweert, dat twee voorname aanstokers van den opstand van 1896 zich te Constantinopel bevinden.

Maar men gelooft, dat die bewering slechts een voorwendsel is om een aantal "verdachte" Armeniërs uit de hoofdstad te verwijderen.

Colofon