Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 augustus 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Sinds een paar dagen liepen er geruchten dat in Armenië weer gruwelen waren gepleegd. In de kennisgeving die de Turksche regeering daaromtrent verspreid worden ze bevestigd. De Porte betuigt haar leedwezen over de feiten, maar zegt dat er verschil is omtrent het getal slachtoffers: volgens eenigen zijn er 60 Armeniërs vermoord volgens anderen 400 of 500, en volgens het verslag van de Turksche ambtenaren waren er maar zes dooden.

De Engelsche consul te Wan is erheen, maar nog voordat zijn verslag is ingekomen, heeft de Engelsche gezant de Porte zijn verontwaardiging over het gebeurde te kennen gegeven. De Porte antwoordde dat de geruchten sterk overdreven zijn, maar dat zij, indien er nog meer misdrijven werden gepleegd, de schuldigen streng zou straffen. De zekerheid dat Engeland elders de handen vol heeft, is voor de Porte reden genoeg van haar gewone onderdanigheid wat af te wijken.

Colofon