Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mei 1924
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Uit het nieuwe Turkije

LONDEN, 6 Mei. (Reuter.) De Times verneemt uit Konstantinopel, dat Kemal pasja heeft laten weten, dat nu het chalifaat ter zijde gesteld is, hetzelfde zal moeten gebeuren met het Oecumenisch, het Armenisch patriarchaat en het groot rabbinaat. Deze mededeeling kan worden beschouwd als een waarschuwing voor het naderend lot van deze drie instellingen.

Colofon