Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 maart 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

PARIJS, 6 Maart. (Havas.) In de Matin slaakt Bogosnoebar pasja, de vertegenwoordiger van Armenië bij de geallieerden, een wanhoopskreet over de verschrikkelijke gevolgen van het verdrag van Brest-Litofsk. De Turksche horden zullen nu kunnen binnentrekken in Russisch Armenië, dat de toevlucht was voor de ongelukkige gemartelde bevolking; hij vreest, dat deze nu uitgeroeid zal worden.

Colofon