Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 juni 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De conferentie te Lausanne

LAUSANNE, 5 Juni. (Belga.). De Geallieerden hebben Ismet pasja meegedeeld, dat zij de Turksche voorstellen inzake rechts-waarborgen voor buitenlanders aanvaarden.

Het geschil, dat de eerste conferentie heeft doen mislukken, is derhalve voorgoed geregeld.

De Geallieerden hebben besloten, dat de grens van Europeesch Turkije den loop van de Maritsa zal volgen.

De Merkem-eilanden (aan den ingang der Dardanelle gelegen) komen aan Turkije terug; Italië behoudt Castellorizo.

De conferentie heeft voorts de maatregelen, door de geallieerden bezettingstroepen te Konstantinopel sedert 30 Oct. 1918 genomen, besproken.

De Turken hebben volstandig geweigerd amnestie te verleenen aan de Armeniërs, die het land hebben verlaten.

Omtrent de amnestie, welke Griekenland heeft geweigerd aan diegenen zijner militairen, wien wangedrag tijdens den oorlog ten laste wordt gelegd, is overeengekomen, dat alleen gevolg zal worden gegeven aan de vervolgingen, die reeds zijn ingesteld. Onder die omstandigheden zal Venizelos het verdrag kunnen teekenen.

Colofon