Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 februari 1926
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Johannes Lepsius

Dr. theol. et phil. Johannes Lepsius, de bekende Duitsche theoloog, is gisterochtend te Potsdam overleden, in de ouderdom van 67 jaar. Hij was de jongste zoon van den beroemden Egyptoloog Richard Lepsius. De overledene heeft zich vooral naam verworven door zijn actie voor de Christelijke Armeniërs, Door zijn, ook in het Fransch en in het Engelsch vertaald, werk "Armenie und Europa", wist hij de aandacht van velen op het door de Turken onderdrukte volk te vestigen. Van 1897 tot 1917 gaf Lepsius het tijdschrift "Der Christliche Orient" uit.

Hij is ook vaak op politiek gebied opgetreden. Zoo heeft hij na den oorlog, met v. Mendelssonn Bartholdy en S. Thimmme, de bekende verzameling diplomatieke documenten van het departement van buitenlandsche zaken uitgegeven.

Van zijn hand verschenen ook enkele toneelstukken.

Colofon