Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 mei 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gruwelen in Klein-Azië

LONDEN, 28 Mei. (B.-Part.) De correspondent voor Klein-Azië van de Manchester Guardian meldt het volgende:

Sinds kapitein Pappagrigoriou een week of zes geleden het commando over de Grieksche strijdkrachten in het Yalova-gebied heeft overgenomen, zijn in die streek veertien Turksche dorpen door Grieksche z.g. "ongeregelde troepen" verwoest.

De correspondent constateert, dat de Fransche, Italiaansche en Engelsche Roode Kruis-afgevaardigden, die de overlevenden uit dat gebied willen overbrengen naar Konstantinopel, daarbij stuitten op krachtigen tegenstand van de Grieksche militairen, die samenwerken met Grieksche roovers en met Armeniërs.

De correspondent signaleert de kwaadaardigheid en onmenschelijkheid der Grieksche militaire autoriteiten, die de inscheping van de vluchtelingen zooveel mogelijk trachtten te beletten, en die daarin werden bijgestaan door priesters van het Grieksche patriarchaat. Van de 7000 Turken, die zes weken geleden nog in het Yalovagebied woonden, zijn er slechts 1500 over, van wie 1200 nog in handen zijn van de Grieksche bezettingstroepen.

Colofon