Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 juni 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nederland

De inspecteur-generaal van Turksch Armenië de heer L.C. Westenenk en zijn secretaris, mr. C.L. Torley Duwel, vertrekken Maandag naar Turksch Armenië.

De heer Westenenk is in 't begin dezer week door H.M. de Koningin in audiëntie ontvangen.

Colofon