Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 januari 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Balkan

Het persbureau van het Russische ministerie van buitenlandsche zaken publiceert de volgende zonderlinge geschiedenis.

Dezer dagen noodigde de Duitsche consul te Erzeroem eenige Turksche notabelen uit tot een schietwedstrijd. Dit gaf aanleiding tot een gerucht onder de Armeniërs, dat er een pogrom te duchten was. Een paniek maakte zich van hen meester, er onstond groote verwarring in de stad en de huizen van de andere vreemde consuls werden gevuld met vluchtelingen.

Colofon