Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 juni 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Het Armeensche blad Jamanat, dat voortdurend berichten geeft over den ongunstigen toestand der Armeniërs in de provincies Wan en Erzeroem, heeft gisteren een bericht openbaar gemaakt over een barbaarsch bloedbad, dat is aangericht onder acht Armeniërs, onder wie een priester, in Tagherank. De moordenaars staken hun slachtoffers eerst de oogen uit en hakten hun lijken in stukken.

De Porte moet van plan zijn met de grootste gestrengheid op te treden.

Colofon