Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 april 1917
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Uit Turkije

KONSTANTINOPEL, 22 April. (Wolff.) Tengevolge van de afbreking van de diplomatieke betrekkingen met Amerika, dat de bescherming van alle vijandelijke onderdanen in Turkije op zich had genomen, heeft Nederland de bescherming van Russen, Engelschen en Franschen overgenomen, Spanje van Italianen, Roemenen en Montenegrijnen, en Zweden van Amerikanen en Serviërs.

Colofon