Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 april 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Duitschland

De politie te Berlijn is er nog niet in geslaagd de daders van den moord op de twee Turken te vatten. De conservatieve bladen beweren dat deze aanslag een onvermijdelijk gevolg is van het feit dat Teilirian, de moordenaar van Talaat pasja vrijgesproken werd. De Tägliche Rundschau verlangt de doodstraf voor de moordenaars, tuchthuis voor de medeplichtigen en uitwijzing uit Duitschland van alle Armeniërs. Armenië wordt in dit blad niet met name, maar wel de "natie der bloedwraak" genoemd. Dat Teilirian aan den nieuwen moord heeft deelgenomen is onwaarschijnlijk. Na zijn vrijspraak hebben zijn vrienden het noodige geld bijeengebracht om hem in staat te stellen naar Amerika te gaan.

Colofon