Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 mei 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Turken in Klein-Azië

LONDEN, 18 Mei. Er is te Londen nog geen antwoord ontvangen uit Washington, Parijs en Rome op het Britsche voorstel om een commissie naar Klein-Azië te zenden ter onderzoek naar de aan de Turken ten laste gelegde gruwelen.

De Daily Telegraph sluit zich aan bij het denkbeeld, dat in het Lagerhuis geopperd is, om onzijdigen toe te voegen aan de commissie van onderzoek. Het blad meldt, dat de Kemalistische pers blijft pleiten voor een boycot van alle vreemdelingen en Ottomaansche christenen en zegt verder, dat volgens Engelsche schatting gedurende den oorlog anderhalf millioen Armeniërs door de Turken vermoord zijn en dat gedurende hetzelfde tijdperk een half millioen Grieken gedeporteerd zijn, waarvan de helft omgekomen is.

Colofon