Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 april 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

KONSTANTIN0PEL, 17 April. Te Erzindzjan is den 13den dezer in het huis van een Armeniër een bom ontploft. Het huis is vernield. Drie Armeniërs zijn gedood en een vrouw is gewond.

Colofon