Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 november 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De hervormingen in Turkije

PARIJS, 11 November. (Part.) Nubar pasja heeft een onderhoud gehad met Kokoftsof, die de verklaringen van Sasonof omtrent de eenstemmigheid der mogendheden inzake de hervormingen in armenië bevestigde en te kennen gaf, dat zijn regeering besloten heeft de verwezenlijking daarvan door te zetten.

Colofon