Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 juli 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het Armenische patriarchaat

KONSTANTINOPEL, 11 Juli, (Part.) De minister van justitie heeft het Armenisch patriarchaat verzocht, om de Armenische bisschoppen van Moech, Sert en Bitlis af te zetten, omdat zij door onjuiste en overdreven berichten de openbare meening op een dwaalspoor hebben gebracht. De minister beschuldigt bovendien den bisschop van Moech in het geheim een onderhoud te hebben gehad met den consul van Rusland.

Het Armenische patriarchaat heeft besloten om die beschuldigingen af te wijzen en de bisschoppen te handhaven.

Colofon