Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 februari 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Rusland

Op 30 Januari is, gelijk gemeld, voor een afdeling van den Senaat met gesloten deuren het geding begonnen tegen de Armenisch-revolutionnaire partij der Dasjnaktstoetioen, waarbij niet minder dan 187 personen aangeklaagd zijn. Het onderzoek was reeds in 1909 aangevangen. Genoemde partij streefde aanvankelijk naar de bevrijding der Armeniërs van het Turksche juk. Later proclameerde zij op een congres den Kaukasus tot een bondsstaat van Rusland en Rusland zelf tot een republiek. Sinds 1905 speelt de partij in de revolutionnaire beweging in den Kaukasus een overwegende rol. De Russische geheime politie schrijft haar de meeste terroristische aanklagen toe die in de laatste jaren in den Kaukasus zoo veelvuldig zijn voor gekomen.

Colofon