De Nieuwe Koerier, 27 februari 1902
Bron: Gemeente Archief Roermond

Rusland – Armenische toestanden

In Rusland komen voortdurend meer vluchtelingen aan, slachtoffers van de Turksche gruwelen in Armenië. Hun toestand is ontzettend. Allen dragen de sporen van de beestachtige mishandelingen der Koerden. Er was een tienjarige knaap, wiens tong uitgesneden en wiens teenen doorgesneden waren, er waren grijsaards, wier ruggen met wonden waren overdekt; De vluchtelingen zeggen dat moord en berooving in Armenië tot de dagelijksche bezigheden behooren. Vooral in de overwegend Turksche provincies is de toestand der Armeniërs ontzettend. Rusland schijnt van plan te zijn een "krachtig vertoog" tot den sultan te richten. Als dat krachtig vertoog nu maar eens gevolgd werd door een krachtige daad!

Ook in Albanië en Macedonië heerschen allesbehalve geregelde toestanden. Een telegram uit Cettinje, de hoofdstad van Montenegro, meldt o.a:

Van de grens wordt gemeldt dat Albaneezen de geregelde Turksche troepen aanvielen, omdat men weigerde een moordenaar aan hen uit te leveren. Er zijn reeds zestig dooden en gewonden, en de strijd duurt nog voort. Er heerscht groote opgewondenheid.

Colofon