De Nieuwe Koerier, 18 maart 1922
Bron: Gemeente Archief Roermond

De toestand in Armenië

Harold Buxton, het lid van de raadgevende commissie van Dr Nansen, en secretaris van het Lord Mayors Fund voor de Armeensche vluchtelingen, is teruggekeerd van zijn studiereis naar den Kaukasus. Hij heeft verklaard, dat de hongersnood in sommige streken van Trans-Kaukasië heviger woedt dan in het Wolgabekken.

In Armenië leeft ongeveer een derde van de geheele bevolking t.w. 500.000 menschen uitsluitend van steun.

Colofon