Maas- en Roerbode, 29 augustus 1901
Bron: Gemeente Archief Roermond

Turkije - Koerdische Gruwelen in Armenië

Uit Odessa wordt geseind, dat volgens officieele gegevens, die te Tiflis van Erzerum, Bitlis en Van aankwamen, de staat van zaken in de bergdistrikten van Armenië allertreurigst is, daar de Koerden, moordende en plunderende, invallen doen. Op groote schaal ontvoeren en mishandelen zij de Armenische vrouwen en jonge meisjes. Er is geen twijfel meer aan, of de Hamidié-cavalerie, welke in hoofdzaak uit Koerden bestaat, doet openlijk aan het moorden, plunderen en mishandelen mede. Zij schieten de Turksche gendarmen, die de vrouwen willen beschermen neer. Een menigte Turksche ambtenaren hebben reeds hulp gezocht bij den naastbijzijnden Russischen consul. Twee Turksche Bey's zijn over de Russische grens gevlucht in den Kaukasus om de wraak der Koerden te ontkomen. Deze Hamidié-cavallerie is acht of negen jaar geleden door de Porte opgericht om den vrede in Armenië te bewaren. Nu tart zij openlijk de Porte, door alle bevelen van Konstantinopel in den wind te slaan. Deze mannen, voor het meerendeel geboren roovers van de ergste soort, zijn als bewakers voor die ongelukkige Armenische boeren aangesteld. Indien men niet wil, dat de toestand in Armenië dezelfden vreeselijken keer neemt als eenige jaren geleden – dan moeten de Europeesche vertegenwoordigers te Konstantinopel geen tijd verliezen.

Colofon