Maas- en Roerbode, 20 juni 1904
Bron: Gemeente Archief Roermond

Turkije - Ongelukkig Armenië

De Armeensche aartsbisschop Ormanian te Konstantinopel diende een protest in bij den grootvizier tegen de bloedige vervolging van de Armeniërs in het sandjak Mush.

Volgens een particulier telegram uit Mush wordt het aantal menschen die sedert 25 April gedood zijn op drie duizend geschat.

De laatste consulaire rapporten uit Armenië schatten het aantal slachtoffers der Koerden en Turksche soldaten de jongste gebeurtenissen te Sasso op vijf en dertig honderd.

De Porte, die wel zoo vriendelijk was te erkennen dat er 40 Armenische dorpen in brand gestoken zijn, ontkent de schuld der Koerden of soldaten aan de moordtooneelen. Als er iets is gebeurd dan is dat de schuld der revolutionairen.

Er worden nieuwe diplomatieke stappen gedaan om verdere geweldplegingen tegen weerlooze Armeniërs te voorkomen.

Colofon