Maas- en Roerbode, 15 februari 1890
Bron: Gemeente Archief Roermond

Turkije

Onlangs hebben de Kurden weder een Armeensch dorp aangevallen, Ots, provincie Dersim, en al het vee der boeren gestolen.

Deze laatsten wendden zich tot de overheden om recht te bekomen maar geen enkel gendarm werd op de roovers afgezonden.

Een andere bende Kurden viel in het Armeensch klooster St.-Nichan, provincie Van, en zij vermoordden den zoon van den Armeenschen priester Madiros genaamd, een jongeling van 22 jaar. Halil Pacha, de algemeene goeverneur van Van, weigerde 's vaders klacht te aanhooren, omdat, zegde hij, zij enkel de politie voor reden had!

Weder andere Kurden doodden een Armeniër, zeker Moves, op den weg naar Erzingian, en stelen het vee dat hij naar de markt bracht.

De Armeniërs van Harzo hebben naar de Porte getelegrafeerd om zich te beklagen over de aanhoudende plundering van Armenische dorpen, door Sebdin Bey. Eenigen tijd later werd de Kurdische aanvoerder aangehouden en naar Diarbekir gebracht, om bij het onderzoek over zijne misdaden tegenwoordig te zijn.

Sebdin bleef daar eene maand of drie, niet als beschuldigd gevangene maar als de vereerde gast der plaatselijke ambtenaren, die hem op de prachtigste manier ontvingen. Thans heeft men hem toegelaten naar zijne woning terug te keeren, waar hij zijn leven van misdaden hervat heeft.

Intusschen wachten 300 zijner beschuldigers den uitslag van het onderzoek te Diarbekir af, dat ongetwijfeld zal afloopen evenals dat van Moessa bey te Konstantinopel.

Kaspar Gubbenkuin, Armeensch advocaat, is in de gevangenis geworpen, omdat dat hij op zijne terugreis uit den vreemde, eenige dagen in Bulgaarschen steden had verbleven, waar Armeniërs wonen wier vaderlandschliefde in Turksche officieële kringen gevreesd wordt.

Colofon