Leidsche Courant, 3 augustus 1880
Bron: Regionaal Archief Leiden

Turkije

In Armenië blijft de toestand zeer treurig. De Armenische patriarch heeft nadere telegrammen ontvangen, waarin wordt verzekerd dat de hongersnood zich uitbreidt, terwijl de Kurden hunne plunderingen voortzetten. In twee dorpen, Ehen en Hapsdown, hebben zij 1300 schapen en 300 ossen gestolen. De bisschop van Van verklaart, dat al het geld ter wereld niet toereikend zou zijn, om de volkomen uitroeijing der ongelukkige Armeniërs te voorkomen, zolang plundering en moord onder deze verschrikkelijke omstandigheden voortduren. Zelfs de lastdieren, door de commissie aangekocht en verzonden, zijn door de Kurden ontvreemd. De patriarch heeft op nieuw de Sultan om bescherming en hulp verzocht.

Colofon