Leidsche Courant, 28 maart 1889
Bron: Regionaal Archief Leiden

Turkije

Uit Konstantinopel verneemt de Standard dat de Armenische patriarch in eene aanschrijving van de Porte mededeeling ontvangen heeft dat het voortaan verboden zal zijn op de scholen in Armenië onderwijs in de geschiedenis des vaderlands te geven, tegen welke maatregel de patriarch zich krachtig verzet, als zullende daardoor de smeulende hartstochten weder opvlammen.

Colofon