Leidsch Dagblad, 7 december 1882
Bron: Regionaal Archief Leiden

Gemengd Nieuws

Een Armenisch blad deelt bijzonderheden mede omtrent een ontzettend bloedbad, dat in October ll. in de stad Bitlis, aan het meer Wan (Armenië) werd aangericht. Er brak op verschillende plaatsen tegelijk een brand uit, die achtien uren duurde en het grootste deel van de stad in de asch legde. Toen de bewoners, bijna uitsluitend Armenische kooplieden, beproeven wilde om de vlammen te blusschen, werden zij door Kurdische kogels en Turksche bajonetten aangevallen, en nu begon de slachting in de brandende stad, waarbij honderen Armeniërs gedood werden. Eenige inwoners wilden naar Wan telegrapheeren om hulp, maar men weigerde hunne telegrammen over te seinen. Het aantal dooden en gewonden is nog niet met zekerheid bekend.

Colofon