Leidsch Dagblad, 17 juni 1904
Bron: Regionaal Archief Leiden

Buitenlandsch overzicht

Inzake Armenië wordt het volgende gemeld:

De aartsbisschop Ormanian diende heden een protest in bij den Grootvizier tegen het bloedvergieten en de vervolging van Armeniërs in het Sandjak Moesj. In een particulier telegram uit Moesj wordt het aantal sedert 25 April gedoode personen op 3000 geschat.

Sedert gisteren worden alle goederen- en personentreinen op alle spoorlijnen in Europeesch Turkije door twaalf gewapende soldaten vergezeld. Volgens Fransche consulaire berichten bedraagt het getal der bij de laatste ongeregeldheden in Armenië vermoorde Armeniërs 3500 man.

Colofon