Leidsch Dagblad, 10 november 1890
Bron: Regionaal Archief Leiden

Armenië

De "Daily News" bevat de vertaling van eene revolutionaire proclamatie, welke onder de Armeniërs in Turkije wordt verspreid. Daarin heet het, dat de Armeniërs niet langer op de hulp de mogendheden moeten rekenen en dat de tijd voor hen is gekomen om zichzelven te verdedigen. Het manifest eindigt met eene oproeping aan alle mannen en vrouwen, rijk en arm, oud en jong, om zich te vereenigen voor de heilige zaak der bevrijding van Armenië.

Colofon