Leeuwarder Courant, 8 juni 1883
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Londen, 7 Junij

Aan de Standard wordt van gisteren uit Konstantinopel medegedeeld, dat in den Ministerraad, die Zaturdag onder presidium van den Sulten is gehouden, besloten is eene nota te zenden aan de Mogendheden, waarin het voorstel wordt bestreden om Turkije te verpligten, in Armenië kostbare hervormingen in te voeren. Het invoeren van bevredigende hervormingen zou onmogelijk zijn wegens de thans heerschende financiële moeijelijkheden.

In de nota wordt verder uitstel gevraagd, ten einde vooraf de Turksche geldmiddelen te reorganiseren overeenkomstig het Berlijnsche tractaat.

Colofon